Iedereen gekend en gezien!

ANBI

Stichting Ont-moet is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vanaf 18 december 2018.
Dit houdt in dat Stichting Ont-moet zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut, zoals beschreven staat in de statuten. 

Hier kunt u meer voorwaarden lezen waar een ANBI Instelling zich vanuit de rijksoverheid aan moet houden.
Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar bij de belasting.

Naam
Stichting Ont-Moet
 
RSIN
859507634

KvK
73391859

Contactgegevens
Naam: Stichting Ont-Moet
Adres: Morrensteeg 3a
Postcode: 8261 GZ
Plaats: Kampen
Telefoonnummer: 038 20 00130
 
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden
Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we u naar de bestuur pagina.
 
Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Beleidsplan Stichting Ont-Moet

Doelstelling
Om in de Kamper samenleving naast mensen te staan, die :

  • Gevoelens kennen van onder meer eenzaamheid, onbegrepen-zijn, maatschappelijk-verdwaald-zijn, zinloosheid, vastgelopen-zijn in verwachtingen; en
  • Die worstelen met 'zielepijn'; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt om de personen als hierboven bedoeld te tevoorschijn te luisteren, te verbinden en zicht te bieden op een zinvol leven.

Mede mogelijk gemaakt door