Iedereen gekend en gezien!

Activiteiten

Ont-moet met Pastor Gert

  • Wij bieden mensen de mogelijkheid om met Pastor Gert een pastoraal traject te gaan. Pastor Gert biedt mensen een luisterend oor en zoekt samen met hen naar een weg in het oerwoud van levensbeschouwingen en religies en de vormen die mensen daaraan geven. Je kunt denken aan huwelijksvoorbereiding en -inzegening, stervensbegeleiding en uitvaartdiensten, individuele pastorale zorg.

Ont-moet in kunst en cultuur

  • In samenwerking met de culturele instellingen van Kampen (Stadsgehoorzaal, Archief, Museum, Bibliotheek, Quintus, kortweg: Sambiq) willen we cultuur inzetten als middel om met mensen in gesprek te komen over hun leven. Cultuur is een voertuig om verbinding te krijgen met jezelf en elkaar.

Ont-moet in Dialoog

Een dialoog is een gesprek waarin de deelnemers zonder oordelen, vanuit respect voor en acceptatie van ieders levensbeschouwing, samen bouwen aan een samenleving die mensen verbindt. In tegenstellig tot een discussie waarin je vooral de ander van je eigen gelijk wilt overtuigen. Of, zoals iemand ooit zei: If you want to go fast, go alone.

Mede mogelijk gemaakt door